Upis prvašića za 2021_2022 školsku godinu

P R I J A V A

ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU

 

Ime i prezime djeteta

 

 

 

Datum i mjesto rođenja

 

JMBG

 

 

 

 

Adresa stanovanja (ulica i broj, općina)

 

 

 

 

Podatci o roditeljima

Ime, djevojačko prezime i prezime majke

 

Ime i prezime oca

 

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime staratelja djeteta

 

 

 

 

Kontakt roditelja/staratelja (broj mobitela, e-mail adresa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Grad/Općina:___________    

     Datum:_________________ 2020. godine                                                                                     Potpis roditelja/staratelja: ______________      

 

 

 

 

 

 

             

Idi na vrh