OS Bartola Kasica

Udžbenici za 2020.-21. školsku godinu

 1. RAZRED

HRVATSKI JEZIK

POČETNICA KNJIGULJICA 1 radni materijal za 1. razredŠtagner-Velički, 

Jakovljević-Rogić, BekavacALFA

POČETNICA KNJIGULJICA – UČENIČKA SLOVARICA **Damir Domišljanović - Alfa

 

MATEMATIKA

MATEMATIKA 1 radni materijal za 1. razredMarkovac, Zorić -Alfa

 

MOJA OKOLINA

DIJETE I ŠKOLA radni materijal za 1. razredDomišljanović, Brkić - Alfa

RKT VJERONAUK

RADNI MATERIJALLOGOVITA

 

2. RAZREDA

 

HRVATSKI JEZIK-    ALFA

POČETNICA KNJIGULJICA 2 udžbenik za 2. razredŠtagner-Velički,

 Jakovljević-Rogić, Bradić

POČETNICA KNJIGULJICA 2 radna bilježnica za 2. razredŠtagner-Velički, 

Jakovljević-Rogić, Bradić

MATEMATIKA- ALFA

MATEMATIKA 2 udžbenik za 2. razredMarkovac, Zorić

MATEMATIKA 2 radna bilježnica za 2. razredMarkovac, Zorić

PRIRODA I DRUŠTVO -ALFA

ŠKOLA I DOM udžbenik za 2. razredDomišljanović, Jelić, Brkić

ENGLESKI JEZIK- ALFA

SMILEYS 1 : udžbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne škole, 1. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SMILEYS 1 : radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred osnovne škole, 1. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

RKT VJERONAUK

UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE

Udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA ili KRŠĆANSKA SADAŠNJOST

 

3. RAZRED

HRVATSKI JEZIK-ALFA

MOJ HRVATSKI 3 udžbenik za 3. RazredPavličević- Franić, Štanger- Velički, Šušnjar

MOJ HRVATSKI 3 vježbenica za 3. RazredPavličević- Franić, Štanger- Velički, Šušnjar

KUĆA SVEMOGUĆA  čitanka za 3. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

KUĆA SVEMOGUĆA   radna ** bilježnica uz čitanku za 3. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

MATEMATIKA- ALFA

MATEMATIKA 3 udžbenik za 3. RazredMarkovac, Zorić

MATEMATIKA 3 radna bilježnica za 3. RazredMarkovac, Vrgoč, Zorić

PRIRODA I DRUŠTVO-ALFA

DOM I ZAVIČAJ 3 udžbenik za 3. RazredJelić, Brkić

DOM I ZAVIČAJ 3 radna bilježnica za 3. RazredJelić,Brkić

ENGLESKI JEZIK- ALFA

SMILEYS 2 : udžbenik engleskog jezika za 3. Razred osnovne škole, 2. Godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SMILEYS 2 : radna bilježnica za engleski jezik za 3. Razred osnovne škole, 2. Godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

GLAZBENA KULTURA -ALFA

MOJA GLAZBA 3 udžbenik s CD-om za 3. Razred Diana Atanasov Piljek, Slaven Ćavar

RKT VJERONAUK

RASTIMO U ZAHVALNOSTI

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

 

4. RAZRED

HRVATSKI JEZIK- ALFA

HRVATSKI JEZIK 4 udžbenik za 4. RazredPavličević- Franić, Domišljanović, Šušnjar

HRVATSKI JEZIK 4 vježbenica za 4. RazredPavličević- Franić, Domišljanović, Šušnjar

KUĆA IGRAJUĆA čitanka za 4. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

KUĆA IGRAJUĆA radna bilježnica uz čitanku ** za 4. Razred Zalar, Dvornik, Petruša, Brkić

MATEMATIKA -ALFA

MATEMATIKA 4 udžbenik za 4. RazredMarkovac, Zorić

MATEMATIKA 4 radna bilježnica za 4. RazredMarkovac, Zorić

PRIRODA I DRUŠTVO-ALFA

NAŠI ZAVIČAJI 4 udžbenik za 4. RazredJelić, Brkić

NAŠI ZAVIČAJI 4 radna bilježnica za 4. RazredJelić, Brkić

ENGLESKI JEZIK-ALFA

SMILEYS 3 : udžbenik engleskog jezika za 4. Razred osnovne škole, 3. Godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SMILEYS 3 : radna bilježnica za engleski jezik za 4. Razred osnovne škole, 3. Godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

GLAZBENA KULTURA-ALFA

MOJA GLAZBA 4 udžbenik s CD-om Diana Atanasov Piljek, Slaven Ćavar

RKT VJERONAUK 

ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

5. RAZRED

HRVATSKI JEZIK-ALFA

HRVATSKI JEZIK 5 udžbenik za 5. RazredPavličević- Franić, Domišljanović, Šušnjar

KUĆA PUTUJUĆA čitanka za 5. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

KUĆA PUTUJUĆA radna bilježnica uz čitanku ** za 5. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

MATEMATIKA-ALFA

MATEMATIKA 5 udžbenik za 5. RazredMarkovac, Zorić

MATEMATIKA 5 radna bilježnica za 5. RazredMarkovac, Zorić

PRIRODA I DRUŠTVO-ALFA

MOJA DOMOVINA udžbenik za 5. RazredJelić, Brkić

ENGLESKI JEZIK-ALFA

SMILEYS 4 : udžbenik engleskog jezika za 5. Razred osnovne škole, 4. Godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SMILEYS 4 : radna bilježnica za engleski jezik za 5. Razred osnovne škole, 4. Godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

GLAZBENA KULTURA

SVIJET GLAZBE 5 udžebenik za glazbenu kulturu s CD-om za 5. RazredAnte Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, Sonja Jozić

RKT VJERONAUK

NA PUTU VJERE

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

 

                                                6. RAZRED

 

HRVATSKI JEZIKALFA

MOJ HRVATSKI 6 udžbenikPranjković

MOJ HRVATSKI 6 vježbenicaPranjković

MOJA ČITANKA, čitankaTežak, Marušić, Lekić

MATEMATIKAALFA

MATEMATIČKI IZAZOVI 6 udžbenikPaić, Bošnjak, Čulina, Zorić

PRIRODA- BIOLOGIJAALFA

PRIRODA 6

udžbenikBastić, Novoselić,

Pekas

PRIRODA 6

radna bilježnicaBastić, Novoselić,

Pekas

POVIJESTALFA

POVIJEST 6

UdžbenikBekavac, Bradvica, Rozić

POVIJEST 6

Radna bilježnicaBekavac, Bradvica, Rozić

GEOGRAFIJAALFA

GEOGRAFIJA 1

UdžbenikJelić, Greblički, Periša, Dumančić

GEOGRAFIJA 1 

Radna bilježnicaJelić, Greblički, Periša, Dumančić

NJEMAČKI JEZIKALFA

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 : udžbenik iz njemačkoga jezika za 6. razred osnovne škole s CD-om (2. godina učenja)Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički

ENGLESKI JEZIKALFA

SPARK 1 : udžbenik engleskog jezika za 6. razred osnovne škole, 5. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SPARK 1 : radna bilježnica za engleski jezik za 6. razred osnovne škole, 5. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

TEHNIČKA KULTURAŠKOLSKA NAKLADA

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6.

 

GLAZBENA KULTURAALFA

SVIJET GLAZBE 6 udžbenik Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, Sonja Jozić

LIKOVNA KULTURA-

INFORMATIKAŠKOLSKA NAKLADA

MOJ PORTAL 6.

RKT VJERONAUK

JA SAM PUT

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

 

7. RAZRED

HRVATSKI JEZIKALFA

MOJ HRVATSKI 7 udžbenikLekić, Pranjković

MOJ HRVATSKI 7 vježbenicaLekić, Pranjković

MOJA ČITANKA 7Težak, Marušić, Lekić

MATEMATIKAALFA

MATEMATIČKI IZAZOVI 7 udžbenikPaić, Bošnjak, Čulina, Zorić

PRIRODA- BIOLOGIJAALFA

PRIRODA 7 ALFA

UdžbenikBulić, Dragobratović, Bastić,  Novoselić, Pekas

PRIRODA 7 aLFA

radna bilježnicaBulić, Dragobratović, Bastić, Novoselić, Pekas

POVIJESTALFA

POVIJEST 7

UdžbenikBirin, Šarlija, Rozić

POVIJEST 7

Radna bilježnicaBirin, Šarlija, Rozić

GEOGRAFIJAALFDA

GEOGRAFIJA 2

UdžbenikBrazda, Crkvenčić, Jelić, Dumančić

GEOGRAFIJA 2 

Radna bilježnicaBrazda, Crkvenčić, Jelić, Dumančić

NJEMAČKI JEZIKALFA

LERNEN UND SPIELEN 3 : udžbenik iz njemačkoga jezika za7. razred osnovne škole s CD-om (3. godina učenja)Damir Velički, Blaženka Filipan-Žignić

LERNEN UND SPIELEN 3 : radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 7. razred osnovne škole (3. godina učenja)Damir Velički, Blaženka Filipan-Žignić

ENGLESKI JEZIKALFA

SPARK 2 : udžbenik engleskog jezika za 7. razred osnovne škole, 6. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SPARK 2 : radna bilježnica za engleski jezik za 7. razred osnovne škole, 6. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

TEHNIČKA KULTURAŠKOLSKA NAKLADA

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7.

GLAZBENA KULTURAALFA

SVIJET GLAZBE 7 : udžbenik za glazbenu kulturu u sedmom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, Sonja Jozić

LIKOVNA KULTURA

INFORMATIKA

MOJ PORTAL 7.ŠKOLSKA NAKLADA

RKT VJERONAUK

POZVANI NA SLOBODU

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

 

8. RAZRED

HRVATSKI JEZIKALFA

MOJ HRVATSKI 8 udžbenikLekić, Pranjković

MOJ HRVATSKI 8 vježbenicaLekić, Pranjković

MOJA ČITANKA 8Olga Lekić, Biljana Nikolić, Ankica Čato, Ozrenka Fišić

MATEMATIKAALFA

MATEMATIČKI IZAZOVI 8 udžbenikPaić, Bošnjak, Čulina, Zorić

 

FIZIKA

FIZIKA 8.ŠKOLSKA NAKLADA

 

BIOLOGIJA - ALFA

BIOLOGIJA 8 udžbenikValerija Begić, Julijana Madaj Prpić, Daniela Novoselić, Stojanka Knezović

BIOLOGIJA 8

radna bilježnicaValerija Begić, Julijana Madaj Prpić, Daniela Novoselić, Stojanka Knezović

KEMIJA - ALFA

KEMIJA 8 udžbenikDraginja Mrvoš-Sermek, Maja Kovačević, Nikola Čutura

KEMIJA 8 radna bilježnicaDraginja Mrvoš-Sermek, Nikolina Ribarić, Nikola Čutura

POVIJEST - ALFA

POVIJEST 8

UdžbenikMiroslav Akmadža, Stjepan Bekavac, Miroslav Rozić

POVIJEST 8

Radna bilježnicaStjepan Bekavac, Darko Finek, Miroslav Rozić

GEOGRAFIJA - ALFA

GEOGRAFIJA 3

UdžbenikZoran Klarić, Tomislav Jelić, Snježana Dum ančić

GEOGRAFIJA 3 

Radna bilježnicaTomislav Jelić, Snježana Dumančić

NJEMAČKI JEZIK - ALFA

LERNEN UND SPIELEN 4 : udžbenik iz njemačkoga jezika za 8. razred osnovne škole s CD-om (4. godina učenja)Ivana Vajda, Karin Nigl

LERNEN UND SPIELEN 4 : radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 8. razred osnovne škole (4. godina učenja)Ivana Vajda, Karin Nigl

ENGLESKI JEZIK - ALFA

SPARK 3 : udžbenik engleskog jezika za 8. razred osnovne škole, 7. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SPARK 3 : radna bilježnica za engleski jezik za 8. razred osnovne škole, 7. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

TEHNIČKA KULTURA

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8ŠKOLSKA NAKLADA

GLAZBENA KULTURA - ALFA

SVIJET GLAZBE 8 : udžbenik za glazbenu kulturu u sedmom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, Sonja Jozić

LIKOVNA KULTURA

 

INFORMATIKA

MOJ PORTAL 8.ŠKOLSKA NAKLADA

RKT VJERONAUK

ZAJEDNO U LJUBAVI

udžbenikLOGOVITA

 

9. RAZRED

HRVATSKI JEZIK - ALFA

MOJA ČITANKA 9 udžbenikOlga Lekić, Biljana Nikolić, Ankica Čato, Ozrenka Fišić

MOJ HRVATSKI 9 udžbenikOlga Lekić, Milena Pranjković, Branka Bojčetić, Ivica Vidoni

MOJ HRVATSKI 9 radna bilježnicaOlga Lekić, Milena Pranjković, Branka Bojčetić, Ivica Vidoni

MATEMATIKA-ALFA

MATEMATIČKI IZAZOVI 9 udžbenik iz matematike za 9. razredGordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić

 

FIZIKA

FIZIKA 9.ŠKOLSKA NAKLADA

 

BIOLOGIJA -ALFA

BIOLOGIJA 9 udžbenikMarijana Bastić, Valerija Begić, Daniela Novoselić, Marija Popović, Zora Primorac

BIOLOGIJA 9 radna bilježnicaMarijana Bastić, Valerija Begić, Daniela Novoselić, Marija Popović, Zora Primorac

KEMIJA - ALFA

KEMIJA 9 udžbenikDraginja Mrvoš Sermek, Nikolina Ribarić, Vinko Oreč

KEMIJA 9 radna bilježnicaDraginja Mrvoš Sermek, Maja Kovačević, Vinko Oreč

POVIJEST - ALFA

POVIJEST 9 udžbenikStjepan Bekavac, Mario Jareb, Miroslav Rozić

POVIJEST 9 radna bilježnicaStjepan Bekavac, Mario Jareb, Miroslav Rozić

GEOGRAFIJA - ALFA

GEOGRAFIJA 4 udžbenikTomislav Jelić, Đuro Škrget, Snježana Dumančić

GEOGRAFIJA 4 radna bilježnicaTomislav Jelić, Snježana Dumančić

NJEMAČKI JEZIK - ALFA

LERNEN UND SPIELEN 5 : udžbenik iz njemačkoga jezika za 9. razred osnovne škole s CD-om (5. godina učenja)Ivana Vajda, Karin Nigl

LERNEN UND SPIELEN 5 : radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 9. razred osnovne škole (5. godina učenja)Ivana Vajda, Karin Nigl

ENGLESKI JEZIK - ALFA

SPARK 4 : udžbenik engleskog jezika za 9. razred osnovne škole, 8. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SPARK 4 : radna bilježnica za engleski jezik za 9. razred osnovne škole, 8. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

TEHNIČKA KULTURA

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 9. - ŠKOLSKA NAKLADA

 

GLAZBENA KULTURA -ALFA

SVIJET GLAZBE 9 udžbenik za glezbenu kulturu s CD-omNevenka Raguž, Tonka Lazarić, Zoran Štefanac, Ante Gašpardi, 

 Biljana Glibo, Sonja Jozić

LIKOVNA KULTURA

INFORMATIKA

MOJ PORTAL 9.ŠKOLSKA NAKLADA

RKT VJERONAUK

S KRISTOM U ŽIVOT 

Udžbenik - LOGOVITA

 

Prvašići za 2020_21 školsku godinu

OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA – MOSTAR

11. svibnja 2020. godine

POPIS  DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED

ZA ŠKOLSKU 2020./21. GODINU PO POPUNJENIM PRIJAVNIM OBRASCIMA

Opširnije...

Poziv za upis prvašića

 

Osnovna škola Bartola Kašića - Mostar

POZIV

za

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020./21. godinu

Temeljem dopisa Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K, broj: 05-02-34-608-1/20 od 9.4.2020., a s ciljem zaštite zdravlja djece, roditelja/staratelja i širenja virusa (COVID 19), obavještavamo vas da će se upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020./21 godinu obavit putem popunjavanja Prijavnog obrasca koji nam je dostavljen, a koji je dostupan na web stranici škole, kao i za to postavljenim stolovima u hodnicima škole u Rodoču i Jasenici  (uz poštivanje epidemioloških pravila).

Opširnije...

Stranica 6 od 9

Kontakti

Osnovna škola
Bartola Kašića - Mostar

Rude Hrozničeka 46 c
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 36 350 128
Fax: + 387 36 350 128

Email: osbartolakasica@gmail.com
Web: www.osbartolakasica.info

 

e-Škola

Službena facebook stranica

Traži

Tko je online?

Imamo 2 gostiju i nema članova online

Idi na vrh